ZPA Dukla Prešov

Hlavným výrobcom automatizačnej a výpočtovej techniky na východe Slovenska boli Závody priemyselnej automatizácie (ZPA) Dukla Prešov, ktoré boli pokračovateľom tradície podniku Křižík Prešov založeného v roku 1947. Prvé výrobky z odboru výpočtovej techniky boli do výroby zavedené už v roku 1974, keď sa v ZPA začali vyrábať diely pre periférie Jednotného systému elektronických počítačov (JSEP) a zariadenie pre zber a prenos dát ZPD 80. Od roku 1981 nasledoval významný rozvoj výroby výpočtovej techniky, súvisiaci so vznikom Závodov automatizačnej a výpočtovej techniky Praha, ktorého súčasťou sa stal aj podnik ZPA Prešov. V nadväznosti na tento míľnik bola v Prešove zavedená výroba počítačových periférií z vývoja Výskumného ústavu výpočtovej techniky (VÚVT) Žilina a riadiacich systémov zo spoločného vývoja VÚVT a Výskumného ústavu kovopriemyslu (VUKOV) Prešov. Medzi vyrábané periférne zariadenia patrila prebratá výroba kazetopáskových jednotiek KPP 800 zo ZPA Košíře, malá magnetopásková pamäť MMP 45 a valcový zapisovač – plotter VZ 930 (obe zariadenia z vývoja VÚVT). Z riadiacich systémov sa v ZPA Prešov vyrábali napríklad systém RS-1C a RS-3 postavené na báze modulov stavebnice SM 50/40-1 (8-bit) alebo riadiaci systém RS-4A pre adaptívny priemyselný robot APR-20 postavený na základe systému M 16-22 (16-bit). Z vlastného vývoja sa do výroby dostali inteligentné terminálové systémy ITES 1, 2 a 3, riadiace systémy RSL, RSM a RSI pre vstrekolisy z produkcie Vihorlatu Snina a valcové zapisovače VZ 935.