Zaujímavé weby

Nižšie nájdete odkazy na zaujímavé webové stránky:

http://dexovo.cz/ – blog venovaný nielen starým počítačom

http://hrcs.cz/ – stránka Historického rádioklubu československého

http://mcop.cz/web/ – stránka muzea civilní obrany Praha

http://ochranne-stavby.sk/ – web venovaný ochranným stavbám

http://oldcomp.cz/ – fórum určené pre priaznivcov historických počítačov

http://reprint.sk/zbierka-vypoctovej-techniky/ – zbierka výpočtovej techniky o. z. SMEP etc.

http://sapi.cz/ – web mapujúci najmä technické prostriedky československej výpočtovej techniky

http://sdmp.sav.sk/ – web Slovenského distribuovaného múzea počítačov

http://vuvt-zilina.sk/ – stránka združenia VÚVT Žilina

http://www.kompjutry.cz/ – stránka prezentujúca súkromnú zbierku výpočtovej techniky

http://www.radiohistoria.sk/ – web pre zberateľov historických rádií

http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/ – stránka Slovenského technického múzea

http://www.vystava.sav.sk/ – web Múzea počítačov Slovenskej akadémie vied

https://consul.odkaznik.cz/ – stránka venovaná počítačom zo Zbrojovky

https://www.8bity.cz/ – web venovaný hlavne 8-bitovým počítačom

https://www.facebook.com/TeslaMuzeum/ – stránka súkromného Tesla Múzea

https://www.scd.sk/?slovenske-muzeum-dizajnu – web Slovenského múzea dizajnu