Výstavy

V uplynulých rokoch boli exponáty projektu využité pri mnohých výstavách zameraných na rôzne oblasti histórie elektroniky, predovšetkým na históriu výpočtovej techniky.

Zoznam výstav, na ktorých projekt Československá elektronika participoval:

2020:

Výstava historických počítačov – Bardejov

Celý album

Digitálne nebo – Banská Bystrica

Celý album

2019:

Extrapolácie 2019 – Košice

Výstava historických počítačov – Prešov

2018:

Extrapolácie 2018 – Žilina

2017:

Extrapolácie 2017 – Banská Bystrica

História Závodov priemyselnej automatizácie Dukla (Křižík) Prešov –  Prešov

2016:

SMEPetc. 2016 – Poprad

Extrapolácie 2016 – Bratislava

2015:

SMEPetc. 2015 – Trenčín

Extrapolácie 2015 – Košice

2014:

Výstava historickej elektrotechniky – Prešov

Celý album

SMEPetc. 2014 – Banská Bystrica

2013:

Výstava historických magnetofónov – Prešov