O projekte

Korene projektu siahajú zhruba do roku 2006, kedy vznikla myšlienka zbierky produktov československého elektrotechnického priemyslu, zameranej najmä na výrobky Tesly. Prvý predchodca tohto webu bol spustený v roku 2008 a prvým príspevkom bol článok o tlačiarni Gamacentrum 01, ktorá je v zbierke dodnes.

Cieľom projektu je uchovať hmotné a nehmotné technické dedičstvo z oblasti elektroniky a prezentovať ho verejnosti. Hmotné dedičstvo predstavuje napríklad kompletné zariadenia, moduly, dosky plošných spojov, dátové nosiče, súčiastky a dokumentáciu v hmotnej podobe. Nehmotným technickým dedičstvom sú okrem iného počítačové programy, obsahy pamätí EPROM/PROM a samozrejme spomienky pamätníkov. Veľmi zaujímavé sú taktiež dobové fotografie.

Aj napriek názvu projektu, nie sú cieľom mapovania iba zariadenia, ktoré boli vyvinuté a vyrobené v čase existencie Československa. Je to jednak preto, lebo nie všetky tradičné podniky zanikli, ale pokračujú vo výrobe. Ďalej je to preto, že mnoho neskorších súkromných spoločností vzniklo práve zo zamestnancov bývalých výskumných ústavov alebo výrobných závodov a zaoberajú sa činnosťou, ktorá je veľmi blízka ich pôvodnej náplni práce. Kvôli tomu je približné ohraničenie záujmu o históriu vývoja a výroby elektroniky stanovené až po rok 2000, s niektorými výnimkami.

Okrem československých výrobkov sú v určitej miere v zbierke zastúpené aj zahraničné výrobky (najmä z bývalých krajín RVHP), či už preto, lebo boli súčasťou československých zariadení, alebo preto, že sú z rôznych dôvodov zaujímavé svojím technickým riešením.

Projekt Československá elektronika by nemohol fungovať bez mnohých dobrých ľudí, ktorým je myšlienka zachránenia technického dedičstva blízka. Rád by som preto poďakoval všetkým, ktorí pomohli a pomáhajú pri napĺňaní cieľa projektu.